-14%
660.000 

Tour Cao Nguyên Vân Hoà – Dạo chơi khám phá giữa cao nguyên thiên nhiên hoang sơ 1. Cao Nguyên Vân Hoà Phú Yên có 3 cao nguyên: Vân Hòa, An Xuân, Trà Khê nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Vân Hòa Cao nguyên Vân Hòa: Cao nguyên nằm ở trung tâm tỉnh Phú Yên, Việt Nam