-7%
750.000 

Tour Cồn Chim Quy Nhơn – Khám Phá Tour 1 Ngày Cồn Chim Quy Nhơn – Trải Nghiệm Hệ Sinh Thái Đầm Nước Lợ & Đầm Thị Nại Tour Cồn Chim Quy Nhơn trong chuyến đi này, bạn sẽ được khám phá hệ sinh thái độc đáo của đầm nước lợ và đầm Thị Nại,